Bài đăng

Công ty con của Vingroup sẽ đầu tư 4 dự án 3,4 tỷ USD ở Hà Nội