Bài đăng

Gần cuối tháng 11: Giá cà phê tiếp tục giảm, giá tiêu ở mức thấp nhất còn 54.500 đồng/kg

Cập nhật tình hình giá hồ tiêu, cà phê ngày 11/11